Zrealizowaliśmy projekty RFID w dwóch szpitalach

Wdrożenie RFID w szpitalu
RFID jest wsparciem nie tylko dla przedsiębiorstw, ale również dla różnego rodzaju organizacji. Właśnie ukończyliśmy wdrożenie rozwiązań RFID dedykowanych jednostkom służby zdrowia, które zaimplementowaliśmy w dwóch śląskich szpitalach.

Wdrożone systemy umożliwiają przede wszystkim lepszą kontrolę przemieszczania się osób i obiektów. Dzięki technologii fal radiowych 2 szpitale, w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Rybniku zyskały:

  • możliwość monitorowania personelu szpitala, dzięki której zwiększa się szybkość reakcji na wezwania i poprawia koordynacja pracy,
  • większe bezpieczeństwo pacjentów, szczególnie dzieci, dzięki alertom informującym personel medyczny o opuszczeniu przez pacjenta pomieszczenia lub oddziału,
  • lepszą kontrolę i efektywniejsze gospodarowanie sprzętem medycznym; oznaczony tagami RFID sprzęt można błyskawicznie zlokalizować i przetransportować w pożądane miejsce oraz łatwiej jest uchronić go przed zagubieniem.

Z technicznego punktu widzenia istotnym elementem naszych wdrożeń jest autorski sterownik obsługujący przepływ informacji między infrastrukturą RFID (czytniki, tagi i sprzęt) a oprogramowaniem. Jego budowa i działanie umożliwia nam bardzo łatwą integrację systemu RFID z dowolnym innym rozwiązaniem za pomocą serwisu WebAPI.

System RFID dla szpitali realnie poprawia funkcjonowanie placówki i przyczynia się nie tylko do zwiększania bezpieczeństwa pacjentów, ale stanowi także źródło oszczędności chroniąc sprzęt przed zagubieniem i nieuprawnionym użyciem.

Zobacz system MasterID Szpital RFID