MasterID Ewakuacja RFID

System nadzoru ewakuacji RFID

System wspomagania ewakuacji RFID w magazynach, centrach logistycznych, dużych zakładach produkcyjnych i średnich firmach. Przyspiesza ewakuację pracowników oraz zwiększa ich bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Czym jest system wspomagania ewakuacji?

MasterID Ewakuacja RFID to rozwiązanie oparte na technologii fal radiowych, które znacznie przyspiesza ewakuację pracowników i zwiększa ich bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia, a także podczas cyklicznych ćwiczeń ewakuacyjnych.

Co jest celem systemu ewakuacji RFID?

System wspomagania ewakuacji (lub system nadzoru ewakuacji) ma na celu jak najszybszą weryfikację czy wszyscy pracownicy przebywający w zagrożonym obiekcie zdążyli udać się do miejsa ewakuacji.

Jak działa system MasterID Ewakuacja RFID?

Wykorzystując technologię RFID, informację o obecności osób uzyskuje się automatycznie w momencie pojawiania się ich w wyznaczonych punktach zbiórki. Dzięki temu nie trzeba ręcznie sprawdzać listy obecności pracowników. Cała ewakuacja firmy trwa bardzo krótko.

MasterID Ewakuacja RFID pracuje w czasie rzeczywistym

System na bieżąco dostarcza najważniejsze informacje o przebiegu ewakuacji, przyspieszając w ten sposób jej zakończenie

Przetestuj bez ryzyka

Sprawdź bez żadnego ryzyka jak nasz system będzie pracował w Twojej organizacji. Zamów sprzęt i oprogramowanie do niezobowiązującego testu.

Albo dowiedz się więcej

Jak działa system nadzoru ewakuacji RFID?

MasterID Ewakuacja RFID wspomaga koordynatora ewakuacji, dostarczając mu natychmiastowej informacji o obecności osób w wyznaczonych strefach bezpieczeństwa. System automatycznie identyfikuje osoby i na bieżąco weryfikuje ich obecność w poszczególnych strefach.

Jako koordynator z systemem nadzoru ewakuacji cały czas masz pełną kontrolę nad jej przebiegiem.

Wiesz ile osób opuściło już obiekt, kto pozostaje w strefie zagrożenia, a kto dotarł już do punktu zbiórki.

Nie musisz ręcznie sprawdzać listy obecności, ponieważ system robi to automatycznie za Ciebie.

Elementy systemu

Wspomaganie ewakuacji przez nasz system odbywa się z wykorzystaniem infrastruktury technicznej (hardware) oraz oprogramowania (software).

Tagi RFID, identyfikatory osób

Znaczniki w formie wygodnych kart, breloków, smyczy, itp., używane przez każdą osobę przebywającą na terenie zakładu (pracownicy i goście). Umożliwiają automatyczną weryfikację obecności w miejscach kontroli. Zwiększają bezpieczeństwo ewakuacji.

Bramki RFID i wieże RFID

Elementy systemu nadzoru ewakuacji kontrolujące ruch i obecność ewakuowanych osób w danych strefach obiektu oraz w miejscach zbiórek. Bramki RFID obsługują wyjścia z budynków i stref, natomiast wieże RFID są montowane w punktach zbiórek ewakuacji.

Terminale RFID do ewakuacji

Wspierają koordynatora ewakuacji, który za ich pomocą może błyskawicznie zweryfikować obecność osób w miejscach ewakuacji, uzupełnić ręcznie listę obecności, a także sprawdzić ostatnią znaną lokalizację każdej osoby, której obecność nie została jeszcze odnotowana w miejscu ewakuacji.

Oprogramowanie systemu

Oprogramowanie umożliwia obsługę systemu oraz prezentuje koordynatorowi informacje o obecności osób w strefach zagrożenia i w punktach zbiórki.

system nadzorowania ewakuacji RFID

Sposoby integracji i działania systemu ewakuacji

System MasterID Ewakuacja RFID może być wdrożony na dwa sposoby, różniące się między sobą poziomem integracji z funkcjonującymi już w firmie rozwiązaniami.

System MasterID Ewakuacja RFID w obu wariantach wdrożenia filtruje rzeczywiste i zawieszone obecności osób, które często wynikają na przykład z braku odbić kart przez pracowników przy wyjściu z pracy.

Koordynator ewakuacji nie czeka z zakończeniem akcji na pracowników, których nie ma w miejscach zbiórek, a których fizycznie nie było w budynku (mimo że system RCP wykazuje ich obecność w pracy).

Autonomiczny system ewakuacji

Stopień integracji

Osobny, niezależny system z możliwością integracji z innymi rozwiązaniami.

Moment uruchomienia

Działa ciągle stale monitorując ruch (wejścia i wyjścia) i obecność pracowników.

Dane o obecności osób

Aktualne w czasie rzeczywistym. Brak konieczności synchronizacji z RCP.

Informacja o lokalizacji osób

Monitoruje obecność pracowników w strefach zakładu i punktach zbiórek. Ponadto w trakcie ewakuacji informuje o ostatniej znanej lokalizacji osób nieobecnych w miejscach zbiórek.

Zintegrowany system ewakuacji

Stopień integracji

Zintegrowany z istniejącym w firmie systemem PPOŻ (RCP, kontrola dostępu).

Moment uruchomienia

Uruchamiany dopiero w momencie rozpoczęcia ewakuacji.

Dane o obecności osób

Wymagana synchronizacja danych z RCP w momencie rozpoczęcia ewakuacji.

Informacja o lokalizacji osób

Monitoruje obecność pracowników jedynie w punktach zbiórek. Brak informacji o ostatniej znanej lokalizacji osób nieobecnych w miejscach zbiórek.

Bezpłatny test

Sprawdź jak system MasterID Ewakuacja RFID sprawdzi się w Twojej organizacji. Bez żadnych zobowiązań.

Jakie korzyści daje system nadzorowania ewakuacji RFID?

Przyspiesza ewakuację i skraca czas reakcji

W sytuacji zagrożenia najważniejsza jest szybka reakcja i zapewnienie bezpieczeństwa. MasterID Ewakuacja RFID monitoruje przebieg ewakuacji i eliminuje ręczne sprawdzanie list obecności.

Zapewnia bezpieczeństwo

Zastosowanie systemu wspierającego ewakuację pozwala natychmiast stwierdzić, kogo brakuje w miejscu zbiórki i gdzie znajdują się nieobecne osoby. Koordynator może od razu przekazać tę informację służbom, aby podjęły akcję ratunkową.

Nadzoruje przebieg ewakuacji

System wspomagania ewakuacji RFID dostarcza aktualne informacje o osobach w strefie zagrożenia i poza nią. Mobilny terminal RFID pomaga uzupełniać odczyty i samodzielnie identyfikować kolejne osoby opuszczające zagrożony obiekt.

Ułatwia pracę służb ratunkowych

Służby ratunkowe w chwili przybycia otrzymują aktualną informację o stanie sytuacji i nie muszą czekać na ręczną weryfikację obecności. Bez zbędnej zwłoki mogą podjąć działania ratunkowe w miejscach, w których utknęły ewakuowane osoby.

Kiedy wdrożyć system nadzoru ewakuacji?

Wspomaganie ewakuacji to kluczowy element polityki bezpieczeństwa każdej firmy. W większych przedsiębiorstwach, dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i gościom, konieczny jest system nadzorowania ewakuacjiMaster ID Ewakuacja RFID spełnia wszystkie wymagania takiego rozwiązania.

Komu dedykowany jest system nadzorowania ewakuacji MasterID Ewakuacja RFID?

Wspomaganie ewakuacji za pomocą dedykowanego systemu najczęściej jest wykorzystywane przez duże i średnie przedsiębiorstwa.

Przetestuj nasz system ewakuacji RFID bez żadnych zobowiązań

Zamów niezobowiązujący test sprzętu i oprogramowania w swojej firmie.

Zamów bezpłatny* test systemu

Wypełnij i wyślij formularz. Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą, żeby omówić przygotowanie testu i ustalić jego termin.

Wypełnienie i przesłanie formularza jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie podanych danych w celu obsługi zamówienia i przeprowadzenia testu.

* Obowiązują jedynie koszty dostawy sprzętu do testów (ustalane indywidulanie) oraz koszt zużytych tagów RFID.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Jesteśmy do Twojej dyspozycji.
Zadzwoń lub skontaktuj się z nami mailowo.