Szpital w Tarnowskich Górach inwestuje w RFID

RFID Tarnowskie Góry szpital
Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy w Tarnowskich Górach zyskał zupełnie nowy blok operacyjny, wyposażony w nowoczesny sprzęt medyczny. W ramach inwestycji w placówce wprowadzono również technologię RFID, która pomoże monitorować obecność pacjentów w poszczególnych salach nowego oddziału.

Technologia RFID jest coraz powszechniej stosowana w medycynie i opiece zdrowotnej. Tarnogórski szpital to kolejna placówka, która zdecydowała się na wykorzystanie fal radiowych do usprawnienia pracy lekarzy i poprawy bezpieczeństwa pacjentów.

Innowacja w monitorowaniu pacjentów

Wdrożony system uruchomiono w otwartym niedawno nowym skrzydle szpitala, w którym znajduje się nowoczesny blok operacyjny. Rozwiązanie umożliwia automatyczną i bezobsługową rejestrację obecności pacjentów w poszczególnych pomieszczeniach.

Każdy pacjent skierowany na blok operacyjny otrzymuje specjalny znacznik RFID, który monitoruje jego obecność i przemieszczanie się po oddziale. Dzięki czytnikom umiejscowionym w newralgicznych punktach możliwe jest:

  • automatyczne odnotowanie wejścia pacjenta na salę operacyjną,
  • automatyczny zapis czasu opuszczenia sali i bloku,
  • rejestracja wejść i wyjść z innych pomieszczeń bloku, w tym z sali pooperacyjnej oraz
  • monitorowanie przemieszczania się pacjenta po oddziale.

Dzięki technologii RFID personel szpitala zyskał łatwodostępną i precyzyjną informację o ruchach pacjenta na oddziale, czasie trwania operacji i poszczególnych czynności związanych z leczeniem w różnych pomieszczeniach, a także możliwość szybkiego zlokalizowania danego pacjenta.

Wdrożone rozwiązanie to innowacja poprawiająca cały przebieg leczenia operacyjnego, leczenie pooperacyjne, a także zwiększająca bezpieczeństwo pacjentów i ułatwiająca pracę lekarzy.

Nasza technologia w służbie zdrowia

Jako dostawca rozwiązań RFID dostarczyliśmy do szpitala w Tarnowskich Górach sprzęt, dzięki któremu opisywany system może prawidłowo funkcjonować.